Tafelronde Best
 RT193

Welkom!


Leuk dat je een kijkje neemt op onze website. Op deze site houden we je op de hoogte over alle ontwikkelingen en activiteiten waar wij als Tafelronde Best bij betrokken zijn.

De Tafelronde Best is een gezelschap voor mannen tussen circa 25 en maximaal 40 jaar. Ondernemers en/of ondernemende mannen wonend of werkzaam in Best.

Wij zijn een groep welke onderlinge vriendschap bevordert.  Wij stimuleren dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld om zo bij te dragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van de leden.
Wij zijn en blijven een gemêleerd gezelschap qua leeftijd, interesses en werk, om zo veel van elkaar te kunnen leren. Het zijn van een serviceclub betekend dat we naast (internationale) vriendschap en persoonlijke ontplooiing ernaar  streven een gezamenlijke bijdrage leveren aan de gemeenschap in en rond Best.

Iedere tweede donderdag van de maand wordt er tijdens een diner vergaderd over onze activiteiten, onze goede doelen en andere projecten. De vierde donderdag van de maand is gereserveerd voor een thuisbijeenkomst, bedrijfsbezoek of andere activiteit. De tafel laat zich dan informeren en inspireren tijdens een bezoek bij één van de tafelaars, of bij een bedrijf/organisatie uit de omgeving.

 
LinkedIn